Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
  • Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
  • Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων σε μια ενιαία παρουσίαση , ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια: θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια: ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια: πορεία ερευνητικής εργασίας- χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια: εννοιολογικός χάρτης
5η – 8η διαφάνεια: πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
9η διαφάνεια: ενημερωτικό βίντεο
10η – 14η διαφάνεια: έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
15η – 20η διαφάνεια: τεχνήματα β΄τετραμήνου
21η διαφάνεια: βίντεο β΄τετραμήνου
22η διαφάνεια: αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ομοιώματος παιχνιδιού , που ανήκει στην κατηγορία που επέλεξαν
  • Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και την επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας.
  • Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασία
  • Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
Α) Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα παλιό κι ένα σύγχρονο, από τα παιχνίδια που ανήκουν στην κατηγορία που επέλεξε , για να δημιουργήσει τα ομοιώματα τους και να αναπαραστήσει τον τρόπο λειτουργίας τους, με σκοπό να εστιάσει στις διαφορές τους
(διαθέσιμος χρόνος 240΄)

Β) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα βίντεο , κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης της λειτουργίας τους .
(διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Εναλλακτικά προτείνετε εσείς και υλοποιείτε τη δράση που επέλεξε η ομάδα σας.


Γ) Παρουσιάστε τα έργα σας και τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΒΙΝΤΕΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ