Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Η 3η ομάδα ονομαζόμενη Η συμμορία των 6 αποφάσισε στο δεύτερο τετράμηνο να ασχοληθεί με την δημιουργία ενός ψηφιακού κόμικ σε σχέση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω του προγράμματος pixton.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Η 2η ομάδα ονομαζόμενη PAP αποφάσισε για το δεύτερο τετράμηνο να ασχοληθεί με την δημιουργία ενός βίντεο διαφήμισης επιτραπέζιων παιχνιδιών. Κεντρική ιδέα είναι η προώθηση των επιτραπέζιων παιχνιδιών ως τρόπος ψυχαγωγίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Η 1η ομάδα ονομαζόμενη Μ3Π2 Αποφάσισε να ασχοληθεί με την δημιουργία ενός καινούριου παιχνιδιού μέσω μια ανάμειξης δύο παλαιότερων. Από την ανάμειξη λοιπόν των παιχνιδιών Κότσια και Μαντηλάκι έφτιαξαν το παιχνίδι «Ρίξε και Πρόλαβε», το οποίο παίζεται ως εξής:
ΟΔΗΓΙΕΣ
Για αυτό το παιχνίδι χρειάζονται 2 ομάδες (τα άτομα να είναι ζυγός αριθμός), 1 άτομο που συντονίζει το παιχνίδι και 1 μαντήλι και τα κότσια (ή άλλο υλικό όπως π.χ. πέτρες, κεραμύδι κτλ.).

·       Ο συντονιστής δίνει από έναν αριθμό στα παιδιά. Κάθε παιδί έχει έναν αριθμό και ένα αντίστοιχο ζευγάρι. Κάθε παιδί κρατά και από ένα κότσι. Ο συντονιστής στήνει το μαντήλι και τα κότσια (3 ή 4) στο κέντρο της απόστασης των 2 ομάδων. Οι ομάδες μεταξύ τους έχουν συγκεκριμένη απόσταση και παίζουν ανά μία φορά. Κάθε ζευγάρι ρίχνει στο στόχο και αν το πρώτο παιδί δεν το πετύχει τότε ρίχνει το άλλο. Όταν όλα τα κότσια πέσουν τρέχουν και τα δύο παιδιά να πάρουν το μαντήλι και όποιο παιδί το πάρει πρώτο η ομάδα του κερδίζει και τον πόντο. Οι ομάδες διαλέγουν τον αριθμό των γύρων και όποια ομάδα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους κερδίζει. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Η 4η ομάδα ονομαζόμενη Ρουλέτα για το δεύτερο τετράμηνο να ασχοληθεί με την συγγραφή ενός σεναρίου.
Εδώ υπάρχει ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς τους.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
  • Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
  • Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων σε μια ενιαία παρουσίαση , ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια: θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια: ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια: πορεία ερευνητικής εργασίας- χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια: εννοιολογικός χάρτης
5η – 8η διαφάνεια: πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
9η διαφάνεια: ενημερωτικό βίντεο
10η – 14η διαφάνεια: έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
15η – 20η διαφάνεια: τεχνήματα β΄τετραμήνου
21η διαφάνεια: βίντεο β΄τετραμήνου
22η διαφάνεια: αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ομοιώματος παιχνιδιού , που ανήκει στην κατηγορία που επέλεξαν
  • Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και την επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας.
  • Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασία
  • Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
Α) Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα παλιό κι ένα σύγχρονο, από τα παιχνίδια που ανήκουν στην κατηγορία που επέλεξε , για να δημιουργήσει τα ομοιώματα τους και να αναπαραστήσει τον τρόπο λειτουργίας τους, με σκοπό να εστιάσει στις διαφορές τους
(διαθέσιμος χρόνος 240΄)

Β) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα βίντεο , κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης της λειτουργίας τους .
(διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Εναλλακτικά προτείνετε εσείς και υλοποιείτε τη δράση που επέλεξε η ομάδα σας.


Γ) Παρουσιάστε τα έργα σας και τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΒΙΝΤΕΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
  •   Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το πρώτο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος 5΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)


Δ) Συνθέστε το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ